Dugnad 29 juni 2013

Det blir dugnad 29. juni 2013 kl 11:00-14:00

Oppmøte skolehuset. Vi trenger kjøretøy og folk til utkjøring av grus til veien.

Anmoder de som har egnet kjøretøy til å stille.